Rentrop ∧ Straton
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Acte normative adoptate de Guvern 25/11/2008Informatie de presa privind actele normative adoptate in Sedinta Guvernului Romaniei din 19 noiembrie 2008I. PROIECTE DE LEGE
1. CODUL de procedura civila

II. ORDONANTE DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea inlocuirii Grupului nr. 1, din cadrul Centralei Termoelectrice Mintia-Deva, cu Grupul nr. 4, in vederea executarii lucrarilor de reabilitare, aprobate prin Ordonanta de urgenta nr. 214/2000 privind unele masuri pentru executia lucrarilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva


2. ORDONANTA DE URGENTA privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile – Administratia Nationala „Apele Romane” in domeniul public al comunei Negrilesti si in administrarea Consiliului local al comunei Negrilesti, judetul Galati
3. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de doctorat
4. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995
5. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952, precum si pentru completarea dispozitiilor alineatului (1) lit.c) al art.213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
6. ORDONANTA DE URGENTA pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiara pentru anul 2006, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2008
7. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate
8. ORDONANTA DE URGENTA privind majorarea contributiei Romaniei la realizarea investitiilor finantate prin imprumutul extern acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin Acordul de imprumut pentru finantarea „Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare”
9. ORDONANTA DE URGENTA privind achizitionarea unui teren de catre Universitatea „Politehnica” din Timisoara

III. HOTARARI
1. HOTARARE privind acordarea unui ajutor
2. HOTARARE privind transmiterea unor imobile, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse – Directia de munca si protectie sociala Valcea in administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse – Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale pentru Casa Judeteana de Pensii Valcea
3. HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 1/1 la Hotararea Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia sociala, acordate companiilor, societatilor nationale si societatilor comerciale din sectorul minier
4. HOTARARE pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 mai 2008, 13 iunie 2008 si 20 iunie 2008, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuarea riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta si a Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuarea riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004
5. HOTARARE pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 29 aprilie 2008 si 21 august 2008 si la Luxemburg la 29 iulie 2008, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004
6. HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Tokyo la 20 august 2008 si la Bucuresti la 4 septembrie 2008, intre Guvernul Romaniei si Banca Japoniei pentru Cooperare Institutionala, la Acordul de imprumut incheiat intre Romania si Banca Japoniei pentru Cooperare Institutionala, privind Proiectul de reducere a poluarii la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005
7. HOTARARE pentru modificarea Horararii Guvernului nr. 81/1999 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova
8. HOTARARE pentru modificarea anexei la Horararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
9. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pod pe DN 54Km 67+774 peste raul Sai si varianta noua de traseu DN 54 km 65+950-70+600 la Turnu Magurele”
10. HOTARARE privind emiterea autorizatiei de mediu pentru „Societatea Nationala Nuclearelectrica” – S.A. Sucursala CNE - Unitatea nr. 1 si Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavoda
11. HOTARARE privind aprobarea Planului National de Implementare a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptata la Stockholm, la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029
12. HOTARARE privind darea in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru Universitatea „Petru Maior” din Targul Mures, a unor bunuri imobile trecute in proprietatea publica a statului
13. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externa a standardelor, a standardelor de referinta si a listei indicatorilor de performanta a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior
14. HOTARARE privind recunoasterea Asociatiei Livone Tenis Club - Ilie Nastase Bucuresti ca fiind de utilitate publica
15. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei autonome Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
16. HOTARARE pentru modificarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului
17. HOTARARE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18. HOTARARE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru protectia Consumatorilor
19. HOTARARE privind organizarea unor actiuni de diplomatie culturala pentru marcarea a 130 de ani de relatii diplomatice bilaterale cu Federatia Rusa
20. HOTARARE pentru modificarea si completarea anexelor la Hotararea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau, precum si pentru completarea Anexei nr. 25 la Hotararea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau
21. HOTARARE privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritoriala a comunei Dragotesti, judetul Dolj
22. HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu
23. HOTARARE privind modificarea si completarea Anexei nr. 48 la Hotararea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba
24. HOTARARE pentru modificarea Anexei nr. 18 la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna
25. HOTARARE privind aprobarea stemei orasului Mioveni, judetul Arges
26. HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbana in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala
27. HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
28. HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati, a anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1577/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2007, a cuantumului sprijinului si a sumei totale alocate fiecarei activitati si pentru modificarea unor acte normative, precum si a Hotararii Guvernului nr. 3/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2008, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
29. HOTARARE privind acordarea unui ajutor
30. HOTARARE privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri in vederea realizarii unor programe de construire de locuinte
31. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea lucrarilor de forare si de echipare a forajelor destinate alimentarii cu apa a locuintelor reconstruite/stramutate ca urmare a calamitatilor naturale produse in comuna Mogosesti-Siret, judetul Iasi
32. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1028/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in luna iulie 2008
33. HOTARARE privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Roman de Informatii in domeniul privat al statului si in administrarea Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului, in scopul realizarii unui centru social-filantropic, cultural, spiritual si educational
34. HOTARARE privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Paza din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2008
35. HOTARARE pentru preluarea unui drum judetean si a unui sector de drum judetean, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului Judetean Galati, precum si pentru preluarea unui sector de drum judetean, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului Judetean Vaslui, in administrarea Ministerului Transporturilor, in vederea realizarii de catre “Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania” – S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale, precum si pentru incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor nationale

Guvernul Romaniei.Tags: acte normativeguvernul romaniei acte normativeCodul de procedura civila


Ti-a placut acest articol?

Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Acte normative adoptate de Guvern 25/11/2008
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole conexe

Semnare Protocol de colaborare intre Ministerul Public si Procuratura Generala a Federatiei Ruse

de Www.e-juridic.ro
La data de 12.01.2012, a avut loc la Moscova, semnarea unui protocol de cooperare intre  Ministerul Public din Romania si Procuratura Generala a...
Resurse juridice
Citeste mai departe

Alina Nicoleta Ghica, noul presedinte al CSM

de Www.e-juridic.ro
Judecatorul Alina Nicoleta Ghica a fost ales ieri, 9 ianuarie, in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, cu 12 voturi....
Resurse juridice
Citeste mai departe

Dumbrava: Reducerea coruptiei trebuie sa reprezinte o prioritate

de Www.e-juridic.ro
Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecator Horatius Dumbrava, a declarat ca reducerea coruptiei trebuie sa reprezinte o...
Resurse juridice
Citeste mai departe

A fost semnat Protocolul dintre CSM si CNA

de Www.e-juridic.ro
Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecator Horatius Dumbrava, si presedintele Consiliului National al Audiovizualului, Rasvan...
Resurse juridice
Citeste mai departe

Comentarii0 comentarii

+

Adauga propriul comentariu aiciAtentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Citeste Raportul Special GRATUIT
TOP 7 MODIFICARI din Codul Fiscal aplicabile in 2023. Studii de caz
Adauga adresa de email si vei primi GRATUIT raportul special

"TOP 7 MODIFICARI din Codul Fiscal aplicabile in 2023. Studii de caz"